סיום פרוייקט 6 תנורים + מכבש מחומם בגיאורגיה

אוקטובר 2018 מפעל ATC בגיאורגיה

3 תנורי פילמור לחומרים מורכבים עד 250 מ"צ.

כולל מערכות Sp SCADA.Net מותאמת לתקן תעופתי.

תנור ייבוש מסוחרר אוויר לטמפרטורה של 150 מ"צ.

תנור שרפה למעבדה עד 1100 מ"צ.

תנור מעבדה מסוחרר אוויר לטמפרטורה של 250 מ"צ.