SP Scada

Switch to English

מאפייני תוכנת Sp SCADA .Net:

כללי:

אס פי סקאדה  הינה פלטפורמת תוכנה המיועדת לבנייה של אפליקציות HMI התואמות את התקני התעשייה החדישים בשוק. האפליקציה מבוססת על .Net Framework המאפשרת התאמה ספציפית של כלל היכולות לדרישות הלקוח.

התוכנה עושה שימוש בסביבת פיתוח Visual Studio  המספקת גישה מלאה ליכולות מערכת החלונות והתאמה לסביבות הרשת הנפוצות בתעשייה.

תוכנת הבקרה ואיסוף נתונים מיועדת לתנורים, תאי סביבה, אוטוקלאבים, מכבשים ומגוון מערכות בקרה,

תואמת תקני אבטחת מידע תעשייתיים לשוקי התעופה מזון ותרופות.

התוכנה כוללת מנגנוני הרשאה והצפנת נתונים התואמים לתקן חימום תעופתי NadCap ו FDA  (CFR.21 P.11).

 

מרכיבי התוכנה:

רישיון תוכנת איסוף נתונים והפעלה : Sp SCADA .Net

איסוף נתונים והפעלה מבקרים / כרטיסי I/O

אגירת נתונים בבסיס נתונים SQL

תקשורת בפרוטוקול  Modbus (מודול Automation Solutions)

"תצוגת על" – מבט כללי על התהליכים במערכת בזמן אמת

 

יכולת להתמקד בכל תהליך בנפרד